Çevre

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,

Daimi kontrol ve gelişim anlayışı içinde, çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek,

Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmak,

Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyet alanlarımızda çevre dostu girdiler kullanmak,

Kamu, Özel Sektör ve Sivil toplum örgütleri gibi tüm paydaşlarla iletişim kurmak ve gerekli olursa karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak,

Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak,

Tüm çalışan tedarikçi ve alt yüklenicilerin çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak,