İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsanı en önemli değer olarak görerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmek,

İş Kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları oluşturmak,

Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

İSG uygulamalarımızla örnek olmak için var gücümüzle çalışmak.