Kalite ve Sertifikalar

Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,

Sözleşme aşamasından başlayıp, işlerin tamamlanmasına kadar geçen her safhada yapılması gerekli olan çalışmaları sürekli olarak denetlemek,

Güvenilir kaynaklardan yürürlükteki ilgili şartname ve standartlara uygun malzemeleri temin etmek,

Sonuçlandırılan her ürünümüzde, tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede sağlamak,

Grup içi iletişimde kalite gerekliliklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak,

Şirket içi eğitimde kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek,

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek,